Hướng dẫn đăng nhập hệ thống RGC mới

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống RGC mới dành cho những NĐT và Leader nào muốn mua BĐS Ninh Thuận và chạy Dự Án mới này.

 

LINK ĐĂNG NHẬP VẪN LÀ LINK: https://app.realgoldkc.com/login

I/ DÀNH CHO NHỮNG NĐT CŨ TRONG RGC: CÓ LINK GIỚI THIỆU KHÔNG CẦN ĐẦU TƯ

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG CŨ LẤY ID BÊN RGC:

VÍ DỤ: RGC009274

SAU KHI ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG CŨ RỒI VÀO PHẦN HỒ SƠ ĐỂ LẤY MÃ RGC CỦA MÌNH GỬI CHO TUYẾN DƯỚI.

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG MỚI NẾU MUỐN MUA VÀ CHẠY DỰ ÁN MỚI CÒN KHÔNG THÌ KHÔNG CẦN PHẢI CHUYỂN QUA VÌ HỆ THỐNG CỔ PHIẾU RGC CŨ VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG:

NẾU MUỐN GIỮ LEADER CŨ CỦA MÌNH THÌ NHẬP ID RGC… CỦA HỌ. NẾU KHÔNG MUỐN THEO LEADER CŨ NỮA THÌ KHÔNG CẦN NHẬP. LÀM NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI:

TIẾP THEO NẾU BẠN MUỐN THEO LEADER CŨ CỦA MÌNH THÌ HỎI MÃ RGC CỦA LEADER MÌNH, CÒN KHÔNG MUỐN THEO THÌ KHÔNG CẦN NHẬP VÀ ẤN ĐỒNG Ý LÀ XONG.

 

 

NHƯ VẬY LÀ BẠN ĐÃ ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG MỚI THÀNH CÔNG VÀ BẠN MUỐN LẤY LINK GIỚI THIỆU THÌ LÀM NHƯ SAU:

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

HỖ TRỢ: 08 68 42 43 79

Gọi 0967 175 696