Thông báo tạm ngừng làm giấy chứng nhận cổ phiếu RGC

Kính gửi: Quý thành viên và quý nhà đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư REAL GOLD

Được sự thống nhất của Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Real Gold: Chúng tôi xin thông báo đến Quý Nhà Đầu Tư Real Gold về việc tạm ngừng làm giấy chứng nhận cổ phiếu RGC.

Lý do: Hiện tại công ty sẽ chấp nhận thanh khoản 30% RGC (Giá RGC thời điểm hiện tại ngày 06/11/2020 là 0.008$)  khi các Nhà Đầu Tư mua đất tại Ninh Thuận từ 10 suất trở lên nên để tiện theo dõi và quản lý số lượng RGC trên mỗi tài khoản cá nhân, công ty sẽ tạm ngừng làm giấy chứng nhận cổ phiếu RGC cho các Nhà Đầu Tư.

Những Nhà Đầu Tư đã nhận được giấy chứng nhận cổ phần nội bộ khi muốn thanh khoản 30% RGC để mua đất tại Ninh Thuận thì gửi lại giấy chứng nhận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Real Gold.

Một lần nữa, xin cảm ơn đến Quý nhà đầu tư Real Gold đã đồng hành cùng công ty. Vì cộng đồng vững chắc Công ty sẽ phát triển lớn mạnh và trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Trân trọng!

Gọi 0967 175 696